Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi – ul. Sikorskiego wraz z odcinkiem drogi KDD10 w Kobyłce”.

Komunikaty | 06 grudnia 2018 12:19 | Publikujący: Urząd Miasta Kobyłka

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Żyniewicza z dnia 7 września 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2018 r., złożonym w dniu 5 grudnia 2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.47.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy drogi gminnej, pod nazwą: „Budowa drogi – ul. Sikorskiego wraz z odcinkiem drogi KDD10 w Kobyłce”.

Załączniki