Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia 2018r.

Komunikaty | 06 grudnia 2018 10:20 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 5 grudnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

W PŁOCKU

OR-I.0002.13.2018

 

MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 19 grudnia 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego, w tym:

- odczytanie opinii RIO,

- podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 1).

6. Uchwalenie Budżetu Powiatu Płockiego na rok 2019, w tym:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii RIO,

- odczytanie wniosków i opinii komisji stałych,

- odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,

- dyskusja- przedstawienie stanowiska klubu radnych,

- podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2019 (druk nr 2).

7. Sprawy różne, w tym:

  • postulaty, interpelacje i zapytania radnych;
  • wolne wnioski i oświadczenia radnych;
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

8. Zamknięcie sesji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady

     Lech Dąbrowski

Załączniki