Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o polowaniach zbiorowych myśliwych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Głuszec” w obwodzie łowieckim nr 180 i 259.

Komunikaty | 09 listopada 2018 14:52 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniach zbiorowych myśliwych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „Głuszec” w obwodzie łowieckim nr 180 i 259:


L.p

Data

Dzień tygodnia

Miejsce polowania

 

Prowadzący

1.

06.10.2018

Sobota

OTWARCIE SEZONU Lwówek Śl.

Z. Markiewicz

2.

13.10.2018

Sobota

Lwówek Śl.

R. Mikłaszewski

3.

20.10.2018

Sobota

Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

4.

21.10.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

L. Zwierzyński

5.

27.10.2018

Sobota

Lwówek Śl.

L. Zwierzyński

6.

28.10.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

A. Kaszuba

7.

03.11.2018

Sobota

POLOWANIE HUBERTOWSKIE Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

8.

04.11.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

Robert Jankowski

9.

10.11.2018

Sobota

Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

10.

11.11.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

Robert Jankowski

11.

17.11.2018

Sobota

Lwówek Śl.

R. Mikłaszewski

12.

18.11.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

A. Kaszuba

 

23.11.2018 – 28.11.2018 ZAMKNIĘCIE OBWODÓW PRZED POLOWANIEWM DEWIZOWYM

13.

29.11.2018

Czwartek

POLOWANIE DEWIZOWE Świeradów-Zdrój

 

 

 

Zarząd Koła „GŁUSZEC”

 

 

 

14.

30.11.2018

Piątek

POLOWANIE

DEWIZOWE

Świeradów-Zdrój

15.

01.12.2018

Sobota

POLOWANIE

 DEWIZOWE

Lwówek Śl.

16.

08.12.2018

Sobota

Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

17.

09.12.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

Robert Jankowski

18.

15.12.2018

Sobota

Lwówek Śl.

L. Zwierzyński

19.

16.12.2018

Niedziela

Lwówek Śl.

Z. Markiewicz

20.

22.12.2018

Sobota

POLOWANIE WIGILIJNE Zbiórka Mlądz pod kasztanami

H. Szczybura

21.

29.12.2018

Sobota

Lwówek Śl.

L. Zwierzyński

22.

05.01.2019

Sobota

Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

23.

06.01.2019

Niedziela

Lwówek Śl.

A. Kaszuba

24.

12.01.2019

Sobota

Lwówek Śl.

Z. Markiewicz

25.

13.01.2019

Niedziela

ZAKOŃCZNIE SEZONU Świeradów-Zdrój

Z. Grambowski

 

 

oraz dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych na terenie obwodu łowieckiego 259 na terenach przyległych do miejscowości Świeradów-Zdrój oraz miejscowości leżących w obrębie gminy Mirsk w miejscowościach Krobica, Kamień, Kotlina, Gierczyn, Mlądz, Przecznica w dniach 17.11.2018 r. i 15.12.2018 r.


Zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta i Gminy Mirsk: bip.mirsk.pl w zakładce Komunikaty oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

                                                                                         /-/ Andrzej Jasiński