Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Zaproszenie na XL sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 14 listopada 2018r

Komunikaty | 09 listopada 2018 14:04 | Publikujący: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock, dn. 7 listopada 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

W PŁOCKU

OR-I.0002.10.2018

 

MIESZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO

 

                    Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję XL sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2014-2018 na dzień 14 listopada 2018r. (tj. środa) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, sala posiedzeń nr 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji;

  • w tym wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie do realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2019-2024”;

  •  w tym podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 1).

7. Uchwalenie „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;

  • w tym podjęcie tematycznej uchwały (druk nr 2).

8. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018-2019.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Statutu Powiatu Płockiego (druk nr 3).

10. Odpowiedzi na postulaty, interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12. Sprawy różne, w tym:

  • wolne wnioski i oświadczenia radnych;
  • wręczenie listów okolicznościowych z okazji zakończenia kadencji.

13. Zamknięcie sesji.

 

     Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady

    Lech Dąbrowski

Załączniki