Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przetarg nieograniczony nr IZ.271.116.2018 dla zadania: zamówienia „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze" - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lisów

Przetargi | 09 listopada 2018 13:50 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Ogłoszenie wraz z załącznikami w załączeniu

Załączniki