Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

Przetargi | 09 listopada 2018 11:23 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie

                                                                                               Złoczew, dnia 09.11.2018 r.

 

 

 

Znak: Zp.271.2.2018

 

                                                                                           

 

OGŁOSZENIE

 

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

 

 

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję, że                       w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM   Sp.  z o.o. z/s    ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa.          

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia              w wysokości – 248.490,00 zł. brutto. Okres gwarancji – 24 miesiące.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1. Firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM   Sp.  z o.o., ul. Żurawia 43/201,            00-680 Warszawa, oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:, oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00   punktów

      -   Okres gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                       Jadwiga  Sobańska

 

Zdjęcia