Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Trzemeszno"

Przetargi | 09 listopada 2018 10:25 | Publikujący: Ośrodek Pomocy Społecznej

Załączniki