Bazagmin.pl

Aktualności

Informacja dotycząca I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji – 19 listopada / poniedziałek / 2018 r.

Aktualności | 08 listopada 2018 10:04 | Publikujący: Gmina Miejska Tczew

Informuję, że I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji 2018-2023, odbędzie się 19 listopada 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w  sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1

 

Porządek Sesji:

  1. Otwarcie i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  5. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
  6. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
  7. Zakończenie obrad Sesji.