Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku - Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania: wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku przy ul. Kpt. Betleja 27 w wewnętrzną instalację hydrantową fi 25 z wężem półsztywnym".

Przetargi | 08 listopada 2018 09:36 | Publikujący: Gmina Mirsk

Załączniki