Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.16.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w Pniewach w Gminie Pniewy

Przetargi | 07 listopada 2018 14:15 | Publikujący: Urząd Gminy w Pniewy

Załączniki