Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Gmina Kochanowice: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, w ramach projektu pn.: Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice

Przetargi | 07 listopada 2018 10:59 | Publikujący: Urząd Gminy w Kochanowicach

Gmina Kochanowice: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na częsci asortymentowe w ramach projektu pn: Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice - współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014 -2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) Dla osi priorytetowej: IX. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego koniczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostepu do dobrej jakości edukacji elementarnej.

Załączniki