Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o wyniku przetragu ustnego nieograniczonego, który odbył się 12 pazdziernika 2018 r.

Przetargi | 12 października 2018 13:30 | Publikujący: Urząd Gminy w Sztutowie

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 12 pazdziernika 2018 r.             

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu           12 października 2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, pok. nr. 1


Forma przetargu -ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat działki  Nr 341/17 obręb Sztutowo o pow.  1,0200 ha, KW GD2M/00045099/3.

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo teren ten przeznaczony jest pod funkcję główną – gospodarczą: produkcja i skład; funkcja towarzysząca – mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

 


Cena wywoławcza rocznego czynszu nieruchomości netto: 25.500 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 0 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt

Jakub Farinade

Sztutowo, 12.10.2018