Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na: "Zakup specjalistycznych narzędzi do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy wraz z dwuczęściowym szkoleniem w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi w procesie dydaktycznym"

Przetargi | 12 października 2018 10:31 | Publikujący: Urząd Gminy w Horyńcu

Załączniki