Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 11 października 2018 14:46 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Gościeradów, 2018-10-11

Znak: RPP.6733.9.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 11 października 2018 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja znak: RPP. 6733.9.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy otwartego boiska sportowego polegającej na wyznaczeniu strefy, umieszczeniu bramek do piłki nożnej, piłkochwytów z siatką zabezpieczającą wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 1445 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów, Gm. Gościeradów.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.

Załączniki