Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Sprzedaż pługa

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego: PŁUGA ODŚNIEŻNEGO ML-51A.
Cena wywoławcza 12.300 zł.
Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 - w terminie do dnia 30 października 2018r. do godz. 8:45.

Załączniki