Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa 500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” .

Przetargi | 11 października 2018 10:20 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie projektu, produkcja, dostawa i montaż 2 banerów oraz wykonanie projektu i dostawa  500 szt. ulotek promujących Projekt pn: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 3.628,50 zł. brutto i termin wykonania 22.10.2018r.

 

W załączeniu:

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.

Załączniki