Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie. dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pn: "Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego mw Mirsku".

Przetargi | 11 października 2018 10:14 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: " Wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy pamiątkowej dla Projektu pod nazwą: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 639,60 zł. brutto i termin wykonania 25.10.2018r.

 

W załączeniu:

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.

Załączniki