Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montaz trzech tablic pamiatkowych dla Projektu pn: "Budowa sieci kanalizacji nsanitarnej i sieci wodociagowej ze Stacją Uzdatniania Wody W Giebułtowie". ."

Przetargi | 11 października 2018 09:34 | Publikujący: Gmina Mirsk

 

 

Gmina Mirsk informuje, iż w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na usługę pn: "Wykonanie, dostawa i montażu trzech tablic pamiątkowych dla Projektu pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie” wpłynęły 3 oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy pn: 3R, Agencja Reklamowo-Marketingowa, Sylwiusz Gruś z siedzibą przy ul. Wilczej nr 8/1, 56-120 Brzeg Dolny za cenę 2.706,00 zł. brutto i termin wykonania 25.10.2018r.

 

W załączeniu:

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.

Załączniki