Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wilczyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na ulicy Cegielińskiej w Wilczynie na działkach o numerach ewidencyjnych: 249/13 i 248/19, w obrębie Wilczyn gm. Wilczyn”.

Komunikaty | 10 października 2018 15:19 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki