Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę chodnika w miejscowości Kopydłowo

Przetargi | 10 października 2018 15:17 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki