Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej”.

Komunikaty | 10 października 2018 13:28 | Publikujący: Urząd Gminy w Grodźcu

Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w m. Królików 78B, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert,  tzw. „Małe Granty”).

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 17.10.2018 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11 lub mailowo na adres: agnieszka.szczecinska@grodziec.pl.

Załączniki