Bazagmin.pl

Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Wojciecha Wykowskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn

Aktualności | 10 października 2018 12:54 | Publikujący: Urząd Gminy Szczytno

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Wojciecha Wykowskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działki nr 41/25 w obrębie geodezyjnym Płozy, gm. Szczytno.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki