Bazagmin.pl

Oferty inwestycyjne

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Koszęcin, polegające na zapewnieniu stałej przejezdności dróg, poprzez odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi

Oferty inwestycyjne | 02 października 2018 15:28 | Publikujący: Urząd Gminy Koszęcin

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załączniki