Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

2018-09-19 Przetarg na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach, gmina Węgorzewo *przetarg unieważniony*

Przetargi | 19 września 2018 19:59 | Publikujący: Urząd Miejski Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) ścian budynku Zespołu Szkół w Radziejach. Prace obejmują docieplenie ścian styropianem grafitowym o gr. 12 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o strukturze baranka o uziarnieniu 3,0 mm. Zamówienie dotyczy budynku zaznaczonego na planie sytuacyjnym nr 1 i nr 2 (łącznik).


Zakres robót związanych z dociepleniem budynków obejmuje:

 1. Montaż rusztowań zewnętrznych,
 2. Przygotowanie podłoża pod docieplenie z uzupełnieniem ubytków tynków,
 3. Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych do ścian gr. 12 cm EPS 70-031 (λ ≤ 0,031 W/mK),
 4. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły,
 5. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach,
 6. Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu o uziarnieniu 3,0 mm i fakturze baranek wraz z warstwami pośrednimi w kolorze RAL uzgodnionym z dyrektorem szkoły i pasami o innej barwie jako oprawa otworów okiennych i drzwiowych,
 7. Montaż narożników wypukłych i listew cokołowych,
 8. Demontaż i montaż nowych podokienników z blachy powlekanej,
 9. Demontaż i montaż nowych obróbek ogniomurów i wiatrownic z blachy powlekanej,
 10. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych po wykonaniu docieplenia,
 11. Wymianę rury wywiewnej z PCV,
 12. Obsadzenie elementów w ścianach w postaci kratek wentylacyjnych, uchwytów flag,
 13. Wymianę wsypów piwnicznych z blachy stalowej walcowanej na gorąco,
 14. Wykonanie nowych ścianek z blachy stalowej wraz z zadaszeniem zejścia do piwnicy,
 15. Wymianę balustrady stalowej - zejście do piwnicy,
 16. Wykonanie w strefie cokołowej ocieplenia płytami termoizolacyjnymi gr. 5 cm, z cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym,
 17. Montaż rur winidurowych o średnicy do 37 mm pod warstwą izolacyjną w celu wprowadzenia przewodów różnych przebiegających po ścianach budynku,
 18. Wymianę wsporników i przewodów z pręta instalacji odgromowej na ścianach budynku i dachu płaskim.
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ oraz załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Rysunki techniczne poszczególnych ścian budynków; Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna, Załącznik Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót; Załącznik Nr 4 do SIWZ - Przedmiar robót ( materiał pomocniczy).

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Załączniki