Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Unieważnienie postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.

Przetargi | 19 września 2018 15:48 | Publikujący: Urząd Gminy Rozogi

"Usługa udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r."

Załączniki