Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Audytów Energetycznych i Audytów Efektywności Energetycznej powykonawczych dla budynkó w Mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6 w Wojcieszowie na rzecz projektu pn. pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” współfinan-sowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 - 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3 -

Przetargi | 14 września 2018 13:27 | Publikujący: Gmina Wojcieszów

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu Audytów Energetycznych i Audytów  Efektywności Energetycznej powykonawczych dla budynkó1)w Mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6  w Wojcieszowie na rzecz projektu  pn. pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 - 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3 - 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3 - 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ- Dwa budynki należą do Wspólnot Mieszkaniowych.

Załączniki