Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w post. przetarg. na "„Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę parkingów” "

Przetargi | 14 września 2018 12:26 | Publikujący: Urząd Gminy Starogard Gdański

GKI.271.14.4.2018 MF                                              Starogard Gdański dnia 14.09.2018r.

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2017 poz. 1579 ze zm.)  

Gmina Starogard Gdański przekazuje  informacje z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018 r. o godz. 10:45 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 609 578-N-2018 z  dnia 28.08.2018r. dla zadania  pn. „Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i  Sumin poprzez budowę parkingów”

  Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę   

         146 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie   wpłynęły   następujące oferty.

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty

zł brutto

Termin gwarancji

1

Roboty Ziemne i Drogowe

 Andrzej Tworek  ul. Szkolna 18

83-224 Borzechowo

 

223 007,95

5

2.

K. S. Brukarstwo   Karol Stępień  ul. Działkowa 7,

 83-200 Starogard Gd.

203 527,50

5