Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.09.2018 r.

Przetargi | 14 września 2018 12:19 | Publikujący: Gmina Krzeszów

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

Załączniki