Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 września 2018 10:37 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

                                                                                                                                                                                            Giżycko, 11 wrzesień 2018 r.

RRG.6840.31.2018                     

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Wieś

Nr działki

Powierzchnia w ha

Udział

KW

Cena

Przeznaczenie

Uwagi

 

1

 

 

Gajewo

 

 

299/1

 

0,1224

 

-

 

OL1G/00016906/1

 

4 000,00 zł

 

 

Dla właściciela działki numer 296/3, 300/1.

 

 

Bezprzetargu

 

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 29 października 2018 roku (włącznie).
  3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. do dnia 09 października 2018 r.). Po tym okresie po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości przeznaczone zostaną do zbycia, a ich cena przestanie obowiązywać.
  4. Koszty aktu notarialnego i zabezpieczenia hipotecznego ponosi nabywca.
  5. Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Giżycko Magdalena Kwiecień, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Gajewo
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Giżycku
  3. BIP
  4. monitorurzedowy.pl
  5. a/a