Bazagmin.pl

Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na SPOTKANIA INFORMACYJNE dotyczące stanu realizacji założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aktualności | 14 września 2018 09:44 | Publikujący: Gmina Woźniki

Lokalna Grupa Działania

„Brynica to nie granica”

 

serdecznie zaprasza

na


SPOTKANIA INFORMACYJNEdotyczące stanu realizacji założeń LSR oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Terminy spotkań:

02.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16,

03.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,

04.10.2018 r. godz. 16.00 - Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11,

08.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8,

09.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,

10.10.2018 r. godz. 15.00 - Urząd Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95,

11.10.2018 r. godz. 16.00 - Urząd Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4.

Spotkania odbędą się w Salach posiedzeń poszczególnych Urzędów Gmin.


Program:

  • przekazanie informacji na temat stanu realizacji założeń LSR - osiągane wskaźniki, zdiagnozowane i zgłaszane problemy związane z realizacją przyjętych procedur,

  • przekazanie informacji dotyczących konkursów zaplanowanych w II półroczu 2018 r. i w 2019 r.

 

 

Osoby zaineresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD pod numerem telefonu 32 380 23 28 lub za pośrednictwem e-maila lgd@lgd-brynica.pl

 

 

Załączniki

Zdjęcia