Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr IZ.271.96.2018 dla zadania Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sanitariatów oraz konstrukcji dachu remizy OSP w Olszynie, Etap III - Modernizacja kotłowni węglowej, instalacji c.o. i ocieplenie stropu budynku remizy OSP w m. Olszyna przy ul. Klonowej

Przetargi | 13 września 2018 14:04 | Publikujący: Gmina Herby z siedzibą w Herbach

Załączniki