Bazagmin.pl

Aktualności

KONSULTACJE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2019-2023

Aktualności | 13 września 2018 10:34 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

Wójt Gminy Białowieża zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023.

Termin konsultacji: od 14 września do 21 września 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r. na:

Sportowa 1,

17-230 Białowieża,

 

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023.
  2. Formularz konsultacji.