Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUŻ RZEKI NAREWKA OD UL. PACZOSKIEGO DO PARKINGU GMINNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Przetargi | 09 sierpnia 2018 14:49 | Publikujący: Urząd Gminy w Białowieży

Ogłoszenie plik PDF

SIWZ plik PDF

Załącznik Nr 1 - 6 do SIWZ - oferta plik DOC

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa plik ZIP


28.08.2018

Informacja z otwarcia ofert w pliku PDF

 


06.09.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty