Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Instalacja c.o , wewnętrzna instalacja gazu z odcinkiem zewnętrznymi instalacją zbiornikową gazu płynnego z podziemnym zbiornikiem o pojemności 4850l oraz kotłownią gazową w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10 w ramach zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10

Przetargi | 08 sierpnia 2018 15:33 | Publikujący: Gmina Ciasna

Załączniki