Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Sterławki Małe

Komunikaty | 14 sierpnia 2018 10:35 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 

RRG.6845.42.2018

WYKAZ

nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wywoławcza wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Sterławki Małe

644

 

0,0500 ha

 

OL1G/00011531/6

ogródek przydomowy

 

3 lata od dnia podpisania umowy

 

 

10,00 zł

miesięcznie

 

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący

 

Uwagi:

  1. Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 133/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku.
  2. Dzierżawa w/w nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (Dz.U. z 2018 roku poz.121 t.j. ze zm.).
  3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicz 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80, w godzinach pracy Urzędu.

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi: Sterławki Małe
  2. Tablica ogłoszeń

           Urzędu Gminy Giżycko

        3.  a/a.