Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o zakonczeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:budowa sieci kablowej SN-15kV 3xXRUHAKXs 1x120/50/20; w m. Michałowo, Kobielice gm. Zakrzewo na dz.: 7/37; 7/39; 26 – obr. 0016 Michałowo oraz 39; 45 - obr. 0012 Kobielice

Komunikaty | 12 lipca 2018 15:04 | Publikujący: Urząd Gminy Zakrzewo

Załączniki