Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Postępowanie nr BiZ/GK.271.1.18.2018 - Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda oraz dostawa modułów telemetrycznych oraz e-usług w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do danych telemetrycznych w ramach realizowanego projektu pt. Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda.

Przetargi | 12 lipca 2018 12:46 | Publikujący: Urząd Gminy w Stawigudzie

Załączniki