Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 40/18, znak WA/A.6730.31.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na 60 samochodów osobowych z nowymi zjazdami: z ul. Biskupińskiej, oraz do ul. Gdańskiej na terenie położonym w Gnieźnie na Os. Kazimierza Wielkiego, na części działek nr 12/52, ark. 128, i nr 21, ark.127, oznaczonej literami ABCDEF

Komunikaty | 12 lipca 2018 10:03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniezno

Załączniki