Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Budowa i wdrożenie platformy elektronicznych usług geodezyjnych wraz ze szkoleniami użytkowników i administratorów, w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

Załączniki