Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH MZK W GIŻYCKU

Przetargi | 10 lipca 2018 22:18 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawę systemu monitorowania pojazdów służbowych MZK w Giżycku. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP

Załączniki