Bazagmin.pl

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualności | 10 lipca 2018 14:44 | Publikujący: Gmina Gościeradów

Znak: RPP.6733.4.2018                                                                   Gościeradów, 2018-07-10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gościeradów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 10 lipca 2018 roku z wniosku Gminy Gościeradów została wydana decyzja znak: RPP. 6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 519/2 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański, Gm. Gościeradów.

 

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego otrzymują decyzje na piśmie.Załączniki