Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części (III przetarg)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem na części:

Część 1 - MIRSK I
Część 2 - MIRSK II
Część 3 - GRYFÓW ŚLĄSKI
Część 4 - LUBOMIERZ
Część 5 - LWÓWEK ŚLĄSKI


Zamówienie polega na odśnieżaniu oraz posypywaniu materiałami uszorstniającymi (mieszanka piaskowo-solna, solanka) wskazanych odcinków dróg, zgodnie z wykazem dróg. W przypadku gołoledzi – posypywanie (lub użycie solanki) na całej długości. Na zadaniu 5 zamawiający wymagać będzie użycia solanki w obrębie miasta Lwówek Śląski i terenów zabudowanych do całkowitego wykorzystania posiadanej na pojeździe solanki. Na pozostałym obszarze - posypywanie materiałami sypkimi (mieszanka piaskowo-solna). Powstałe w wyniku intensywnych opadów śniegu zaspy śnieżne, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym,  usuwane i rozpychanie będą przy użyciu ładowarki (koparko-ładowarki) lub wirnika. Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania z powierzonych materiałów – mieszankę piaskowo-solną i solankę. Utrzymanie zimowe odbywać się będzie zgodnie z „V standardem” oraz zasadami ZUD określonymi przez Zamawiającego.
Sól do wykonania solanki oraz sól i piasek do wykonania mieszanki zapewni Zamawiający. Umowa na wykonanie usług zud zostanie zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.03.2019r. Za miesiące grudzień 2018, styczeń 2019 i luty 2019 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości pojazdów: pługopiaskarka i posypywarko-solarka, które docelowo przeznaczone będą do wykonywania usług odśnieżania i posypywania lub użycia solanki.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2018r. godz. 8:45., w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro - pok. nr 2 (sekretariat ZDP).
Otwarcie ofert o godz. 9:00 (pokój nr 3).

Załączniki