Bazagmin.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

Aktualności | 09 lipca 2018 15:11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

NADZWYCZAJNA

XLI SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 lipca 2018r.

o godz. 9 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Harasiuki.

3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Harasiuki organowi regulacyjnemu.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

6. Zakończenie obrad. 

 

   Przewodniczący 

      Rady Gminy

                                                                 /-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r.

o godz. 830  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Harasiuki.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Harasiuki organowi regulacyjnemu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL