Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Przetargi | 14 czerwca 2018 16:07 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

Znak sprawy  271.1.1.2018.JM

 


Zamawiający:                                                                                  

Gmina Miejska Giżycko

Aleja 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Tel.: +48 87-732-41-11

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Świadczenie usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycka w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

 

 

Kompletna dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

 

 

Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznegoo wartości szacunkowej do 30 000 € prowadzone jest w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 

Giżycko, 14 czerwca 2018 r.
 

Załączniki