Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

POSTĘPOWANIE PN: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck"

Przetargi | 14 czerwca 2018 15:07 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Glinojeck" ogłoszonego w BZP pod numerem  573481-N-2018 w dniu 14.06.2018r.

Załączniki