Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu, którgo przedmiotem jest: Zakup, instalacje i konfiguracje sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym oraz dostawa i wdrożenie wybranych e-usług publicznych wraz z budową POK w 23 JST, w ramach projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

Załączniki