Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 138078N w m. Jabłonowo od km 0+0000 do km 0+425 na działce nr 56 w obrębie Jabłonowo, Gmina Kowale Oleckie

Przetargi | 14 czerwca 2018 13:11 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

 Data opublikowania: 2018/06/14
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2018/06/29

Załączniki