Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie zlokalizowanego na działkach nr ew. 474, 475, 476 i część działki 477/1, obręb Wilczyn, gm. Wilczyn oraz działce nr ew. 37/2 i część działki 34, obręb Wilczogóra, gm. Wilczyn"

Komunikaty | 14 czerwca 2018 10:36 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki