Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na "Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo"

Przetargi | 14 czerwca 2018 10:29 | Publikujący: Urząd Gminy w Wilczynie

Załączniki