Bazagmin.pl

Wieści lokalne

Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego

Przetargi | 14 czerwca 2018 08:36 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

TERMIN SKLADANIA OFERT - DO 25 LIPCA 2018 r. DO GODZ. 11:00


Udzielenie kredytu długotrerminowego w wysokopści 18 000 000,00 PLN 

z prezeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowegoZałączniki